Grønlandsk navn: Nasalik
Latinsk navn: Chroicocephalus ridibundus
Engelsk navn: Black-headed gull
Klasse: Fugle
Orden: Mågevadefugle
Familie: Måger

Hættemågen er en årlig sommer- eller trækgæst i V-Grønland nordover til Disko Bugt samt en fåtallig ynglefugl i SV-Grønland. Mågen yngler normalt i kolonier ved beskyttede kyster, på holme eller små øer.  

Kendetegn
Hættemågen har grå ryg og vinger med sorte spidser. Ellers er fjerdragten hvid. Næbbet og fødderne er røde. I yngledragten bærer fuglen desuden en brun hætte, men om vinteren er hovedet hvidt med en mørk plet bag øjet.

Føde
Hættemågens føde består af et bredt udvalg af orme, insekter, ådsler, småfisk, krebsdyr, snegle samt affald fra byer og lossepladser.

Hættemåge - Chroicocephalus ridibundus - Black-headed gull
Fakta
  • Levested: Kyst og hav
  • Almindelig
  • Vingefang: 90-105 cm
  • Længde: 34-37 cm
  • Vægt: 225-350 g
  • Maks. levealder: 30 år
  • Kuldstørrelse: 2-3 æg
  • Antal kuld: 1
  • Rugetid: 23-36 dage
  • Ungetid: 35 dage
Vidste du det?
Hættemågen er en trækfugl, der normalt trækker bort til Island, N-Amerika og NV-Europa. Kun få hættemåger bliver i Grønland. De overvintrer i åbentvandsområdet ud for V-Grønland.