Grønlandsk navn: Alleq
Latinsk navn: Clangula hyemalis
Engelsk navn: Long-tailed Duck
Klasse: Fugle
Orden: Andefugle
Familie: Svaner, gæs og ænder

Havlitten er en almindelig ynglefugl i hele Grønland. Den yngler normalt ved fjeldsøer, lave kyster ved havet og på småøer i fjordene. 

Kendetegn
Hannens midterste halefjer er forlængede og kan være op til 20 cm lange. I vinterdragt er hannen hvid med sorte aftegninger på oversiden, halssiderne og brystet. Hunnen er sortbrun med hvidt hoved og nakke samt sort isse. I yngledragt er hannen sortbrun med hvidt øjeparti, mens hunnen er lidt mørkere.

Føde
Havlitten kan dykke mere end 100 m ned under havoverfladen efter føden, som især består af snegle og muslinger samt krebsdyr, insekter og fisk.

Havlit - Clangula hyemalis - Long-tailed Duck
Fakta
  • Levested: Kyst og hav
  • Almindelig
  • Vingefang: 65-82 cm
  • Længde: 38-58 cm (uden halefjer)
  • Vægt: 500-950 g
  • Maks. levealder: 22 år
  • Kuldstørrelse: 6-9 æg
  • Antal kuld: 1 pr. år
  • Rugetid: 24-29 dage
  • Ungetid: 35-40 dage
Vidste du det?
Mange havlitter overvintrer i åbentvandsområdet ud for V-Grønland eller ved østkysten i Ammassalikområdet. Andre af de grønlandske havlitter trækker bort om vinteren, hvor de lever i småflokke på dybt vand langt ude på havet.