Grønlandsk navn: Nattoralik
Latinsk navn: Haliaeetus albicilla
Engelsk navn: Sea eagle
Klasse: Fugle
Orden: Rovfugle
Familie: Høgefugle

Havørnen er en almindelig ynglefugl i V-Grønland mod nord til Disko Bugt-området. De ynglende fugle er standfugle. De unge fugle overvintrer dog i åbentvandsområdet.

Kendetegn
Havørnen er brun og spraglet med lysere hoved og et kraftigt, gult næb. Halen er kort og hvid. Ungfuglene er mørkere med brun hale. Ørnen kan desuden kendes på sin enorme størrelse og de lange, brede vinger.

Føde
Havørnen er en rovfugl, der æder fisk, fugle, mindre pattedyr og ådsler. Ørnen angriber ofte sit bytte fra luften og trætter eller drukner det, inden den flyver væk med det.

Havørn - Haliaeetus albicilla - Sea eagle
Fakta
 • Levested: Kyst og hav
 • Almindelig
 • Vingefang: 200-260 cm
 • Længde: 70-103 cm
 • Vægt (han): 3,1-5,5 kg
 • Vægt (hun): 4,1-7 kg
 • Maks. levealder: 40 år
 • Kuldstørrelse: 2 æg
 • Antal kuld: 1 pr. år
 • Rugetid: 36-42 dage
 • Ungetid: 70-75 dage
Vidste du det?
Havørne bliver kønsmodne som fem-syvårige, hvor de danner par, der holder livet ud. Desuden finder parret et bestemt område, hvor de bliver i mange år. De genbruger den samme rede år efter år. Reden anbringes normalt på en utilgængelig klippehylde.