Grønlandsk navn: Imeqqutaalaq
Latinsk navn: Sterna paradisaea
Engelsk navn: Arctic tern
Klasse: Fugle
Orden: Mågevadefugle
Familie: TernerBestanden af havterner i Grønland er gået meget kraftigt tilbage. Derfor er havternen i dag kun almindelig på vestkysten mellem Nuuk og Disko Bugt, mens den i resten af Grønland kun yngler spredt eller fåtalligt. Havternen yngler ved kysten på småøer eller på stranden.

Kendetegn
Havternen er hvid og lysgrå med sort hætte, rødt næb og meget korte, røde ben. Vingerne er slanke og spidse, mens halen er dybt kløftet med forlængede yderste halefjer.

Føde
Havternen lever især af småfisk og krebsdyr, som den fanger ved styrtdyk.

Havterne - Sterna paradisaea - Arctic Tern
Fakta
  • Levested: Kyst og hav
  • Almindelig
  • Vingefang: 66-95 cm
  • Længde: 33-39 cm
  • Vægt: 80-125 g
  • Max. levealder: 35 år
  • Kuldstørrelse: 1-3 æg
  • Antal kuld: 1 pr. år
  • Rugetid: 21-27 dage
  • Ungetid: 21-26 dage
Vidste du det?
Om vinteren trækker havternen sydpå til pakisbæltet ved Antarktis. Dermed er havternen den fugl i verden, der tilbagelægger de største afstande på trækket om foråret og om efteråret.