Grønlandsk navn: Anngilik
Latinsk navn: Pluvialis apricaria
Engelsk navn: European Golden Plover
Klasse: Fugle
Orden: Mågevadefugle
Familie: Brokfugle

Hjejlen er en fåtallig ynglefugl, der yngler lokalt ved Ittoqqortoormiit. Derudover er hjejlen trækgæst i SV-Grønland og SØ-Grønland. Hjejlen ankommer til ynglepladserne i april-maj og kan normalt ses på træk indtil september. Den holder til i frodig, lav dværgbuskhede.

Kendetegn
I yngledragt kan hjejlen kendes på den sorte underside, der er afgrænset af en hvid kant, og på den gul- og sortplettede overside. Hunnens underside er dog mere broget. Om vinteren er hjejlen hvid på bug og hoved med gule pletter.

Føde
Hjejlen æder forskellige smådyr som insekter, snegle og orme.

Hjejle - Pluvialis apricaria - Eurasian golden plover
Fakta
  • Levested: Kyst og hav, Fjeldet, Ferskvand
  • Vingefang: 67-76 cm
  • Længde: 27 cm
  • Vægt: 140-210 g
  • Maks. levealder: 12 år
  • Kuldstørrelse: 8 æg
  • Antal kuld: 1 pr. år
  • Rugetid: 28-31 dage
  • Ungetid: 25-33 dage
Vidste du det?
Hjejlen kan kendes på de hvide armhuler, der ses meget tydeligt i flugten. Derved kan hjejlen kendes fra den mere sjældne amerikanske hjejle med grå armhuler, og fra strandhjejlen, der har sorte armhulefjer.