Grønlandsk navn: Orpimmiutaq qaqortaq
Latinsk navn: Carduelis hornemanni
Engelsk navn: Arctic Redpoll
Klasse: Fugle
Orden: Spurvefugle
Familie: Finker

Hvidsisken er en højarktisk art, der yngler i NØ- og N-Grønland. Om vinteren trækker hvidsisken dog til S-Grønland for at overvintre. Fuglen er almindelig i Grønland, hvor den træffes inde i landet og er knyttet til pile- og birkekrat.

Kendetegn
Hvidsisken har en helt hvid gump og hvide vingebånd. Brystet er lyst rosa. Derudover har fuglen ligesom gråsiskenen en rød plet forrest på issen og en sort hageplet. Hvidsiskenens fjerdragt er lysere end gråsiskens.

Føde
Fuglen lever af insekter, insektlarver og edderkopper samt frø fra urter og græsser.

Hvidsisken - Carduelis hornemanni - Arctic Redpoll
Fakta
  • Levested: Fjeldet
  • Almindelig
  • Vingefang: 20-28 cm
  • Længde: 12-16 cm
  • Vægt: 11-18 g
  • Kuldstørrelse: 3-7 æg
  • Antal kuld: 1-2 pr. år
  • Rugetid: ca. 11-12 dage
  • Ungetid: ca. 11-12 dage
Vidste du det?
Hvidsisken minder både i udseende og levemåde meget om gråsisken, som dog især yngler længere sydpå. Enkelte steder yngler de to former dog i de samme områder, og der kan derfor forekomme blandingsformer.