Grønlandsk navn: Niaqortooq
Latinsk navn: Bucephala islandica
Engelsk navn: Barrow's Goldeneye
Klasse: Fugle
Orden: Andefugle
Familie: Svaner, gæs og ænder

Tidligere var islandsk hvinand en ret regelmæssig gæst samt en fåtallig ynglefugl i Grønland. I dag er arten dog næsten helt forsvundet fra landet.

Kendetegn
I yngledragt er hannen sort og hvid med et sort hoved og med en hvid, halvmåneformet plet ved næbbet. Hunnens hoved er brunt, og kroppen er grå eller gråbrun. Hvinanden har et stort hoved med en høj pande, hvidt vingespejl og gule øjne.

Føde
Islandsk hvinand æder insekter, snegle, krebsdyr, muslinger, vandplanter og småfisk.

Islandsk hvinand - Bucephala islandica - Barrow's Goldeneye
Fakta
  • Levested: Fjeldet, Ferskvand
  • Ses af og til
  • Længde: 40-52 cm
  • Vægt: 480-1320 g
  • Kuldstørrelse: 9-11 æg
  • Antal kuld: 1 pr. år
  • Rugetid: ca. 32 dage
Vidste du det?
Islandsk hvinand er en dykand, der normalt lever ved søer, elve, lavvandede fjorde og kyster, hvor den dykker ned på bunden for at finde føde.