Grønlandsk navn: Naajavaarsuk
Latinsk navn: Pagophila eburnea
Engelsk navn: Ivory Gull
Klasse: Fugle
Orden: Mågevadefugle
Familie: Måger

Ismågen yngler fåtalligt i det højarktiske Grønland. Ynglelokaliteterne findes spredt i N- og NØ-Grønland samt nord for Ammassalikområdet inde i landet. Normalt yngler ismågerne i juni-august på høje fjeldsider, kystsletter, stejle klippesider eller små øer.

Kendetegn
Ismågen er som voksen helt hvid med sorte ben og øjne samt gråligt næb med gul spids. Ungfuglene er også hvide, men de har bånd af sorte pletter over ryggen, på vingerne og halen. Ungfuglene er desuden gråsorte omkring næbbet.

Føde
Ismågen lever af ådsler, fisk, krebsdyr samt bytterester fra andre dyrs måltider.

Ismåge - Pagophila eburnea - Ivory Gull
Fakta
  • Levested: Kyst og hav
  • Almindelig
  • Vingefang: 100-120 cm
  • Længde: 40-50 cm
  • Vægt: 500-700 g
  • Kuldstørrelse: 1-3 æg, oftest 2
  • Antal kuld: 1 pr. år
  • Rugetid: 24-26 dage
Vidste du det?
Uden for yngletiden lever ismågen på store strækninger med drivis på de højarktiske have eller ved isranden nær kysten, hvor der om foråret opstår sprækker i isen. Om vinteren søger ismågen ofte længere sydpå, men den lever fortsat på driv- eller pakisen.