Grønlandsk navn: Kissaviarsuk
Latinsk navn: Falco rusticolus
Engelsk navn: Gyrfalcon
Klasse: Fugle
Orden: Rovfugle
Familie: Falke

Jagtfalken er en ret fåtallig, men vidt udbredt ynglefugl i hele Grønland. I N-Grønland dominerer den hvide form af jagtfalken, der kaldes grønlandsfalken. Det er en trækfugl, der fortrinsvis overvintrer i SV-Grønland. De sydlige bestande (de grå og mørke former) er derimod standfugle.

Kendetegn
I Grønland findes der tre former af jagtfalken, der varierer fra mørk gråbrun til lys grå med hvidt hoved og undersiden til den overvejende hvide Grønlandsfalk, der har sorte tværbånd og pletter på oversiden.

Føde
Falken lever især af havfugle, fjeldryper og lemminger samt harer, spurvefugle og ådsler.

Jagtfalk - Falco rusticolus - Gyrfalcon
Fakta
 • Levested: Fjeldet
 • Almindelig
 • Vingefang: 120-160 cm
 • Længde: 48-63 cm
 • Vægt (han): 800-1300 g
 • Vægt (hun): 1200-2100 g
 • Maks. levealder: 13 år
 • Kuldstørrelse: 3-4 æg
 • Antal kuld: 1 pr. år
 • Rugetid: ca. 35 dage
 • Ungetid: 46-56 dage
Vidste du det?
Jagtfalken ankommer til ynglepladserne i april-maj og forlader dem igen til juli-august. Falken yngler som regel inde i landet på stejle klippesider, hvor den ofte genbruger andre fugles reder.