Grønlandsk navn: Papikkaaq
Latinsk navn: Stercorarius longicaudus
Engelsk navn: Long-tailed Skua; Long-tailed Jaeger
Klasse: Fugle
Orden: Mågevadefugle
Familie: Kjover

Lille kjove er en højarktisk art, der yngler i NØ- og N-Grønland på fjeldheder og højmoser inde i landet. Derudover yngler lille kjove lokalt i Disko Bugt-området, dog ret fåtalligt. Lille kjove er en trækfugl, der kan ses i Grønland fra maj til oktober.

Kendetegn
Lille kjove kan kendes på de meget lange og spidse midterste halefjer. Den er gråbrun på oversiden og har lys bug, hvid hals, hvidt bryst og sort eller mørk hætte.

Føde
Lille kjove lever i yngletiden især af lemminger (i NØ-Grønland) samt bær, insekter, æg og fugleunger.

Lille kjove - Stercorarius longicaudus - Long-tailed Skua; Long-tailed Jaeger
Fakta
  • Levested: Kyst og hav
  • Almindelig
  • Vingefang:88-117 cm
  • Længde: 35-58 cm
  • Vægt: 200-450 g
  • Maks. levealder: 11 år
  • Kuldstørrelse: oftest 2 æg
  • Antal kuld: 1 pr. år
  • Rugetid: 23-25 dage
  • Ungetid: 24-26 dage
Vidste du det?
Uden for yngletiden lever lille kjove på åbent hav, hvor den ofte stjæler føden fra andre fugle, ligesom almindelig kjove har for vane at gøre. Uden for yngletiden består føden normalt af fisk og krebsdyr.