Grønlandsk navn: Nerlernaq
Latinsk navn: Branta bernicla
Engelsk navn: Brent Goose, Brant
Klasse: Fugle
Orden: Andefugle
Familie: Svaner, gæs og ænder

Der findes to bestande af knortegæs i Grønland. Den ene bestand yngler på Svalbard og fåtalligt i NØ-Grønland. Disse gæs overvintrer i Danmark. Den anden bestand yngler i NØ-Canada og overvintrer i Irland. De passerer ofte tværs over den grønlandske Indlandsis på deres træk forår og efterår.

Kendetegn
Knortegåsen er den mindste af de grønlandske gæs. Gåsen har sort hoved, hals og bryst samt hvid bug og gråsort bryst. På hver side af halsen har knortegåsen desuden en hvid tegning.

Føde
Knortegåsen lever af urter og græsser, især ålegræs/bændeltang.

Fakta
  • Levested: Fjeldet, Kyst og hav, Ferskvand
  • Almindelig
  • Vingefang: 105-120 cm
  • Længde: 55-66 cm
  • Vægt: 1,2-2,2 kg
  • Maks. levealder: 28 år
  • Kuldstørrelse: 3-5 æg
  • Antal kuld: 1 pr. år
  • Rugetid: 24-26 dage
  • Ungetid: 40 dage
Vidste du det?
Knortegåsen yngler normalt ved søer i sumpede tundraområder. Uden for yngletiden lever gåsen derimod ved lavvandede hav- og fjordområder samt på strandenge nær kysten.
Knortegås - Branta bernicla - Brent Goose, Brant