Grønlandsk navn: Miteq sioraki
Latinsk navn: Somateria spectabilis
Engelsk navn: King Eider
Klasse: Fugle
Orden: Andefugle
Familie: Svaner, gæs og ænder

Kongeederfuglen er en ret almindelig i ynglefugl i NØ-Grønland, hvor den træffes enligt ved søer og vandhuller nær kysten. Fuglen yngler også i N-Grønland, dog mere spredt.

Kendetegn
I yngledragt er hannen let genkendelig med sit orangerøde næb, den orange pukkel over næbbet, den lyseblå isse og nakke samt de grønne kinder. Ellers er hannens fjerdragt sort og hvid. Om sommeren mister hannen sine flotte farver. Hunnen er rustbrun og sort og kan kendes på, at mundvigene danner et "smil".

Føde
Kongeederfuglen lever ligesom ederfuglen af muslinger, snegle, krebsdyr og fisk, som den dykker ned til 50 meter under havoverfladen efter.

Kongeederfugl - Somateria spectabilis - King Eider
Fakta
  • Levested: Kyst og hav, Ferskvand
  • Almindelig
  • Vingefang: 87-100 cm
  • Længde: 43-65 cm
  • Vægt: 1,4-2 kg
  • Kuldstørrelse: 4-5 æg
  • Antal kuld: 1 pr. år
  • Rugetid: 22-24 dage
Vidste du det?
Et stort antal kongeederfugle fra N-Grønland og Canada overvintrer i åbentvandsområdet ud for V-Grønland. Om sommeren samles mange kongeederfuglehanner i fjorde og bugter ved Grønlands vestkyst for at fælde deres fjer.