Grønlandsk navn: Nerleq siggukitsoq
Latinsk navn: Anser brachyrhynchus
Engelsk navn: Pink-footed Goose
Klasse: Fugle
Orden: Andefugle
Familie: Svaner, gæs og ænder

Kortnæbbet gås yngler ret almindeligt i NØ-Grønland fra Ittoqqortoormiit mod nord til Germania Land samt mere fåtalligt i SØ-Grønland. Gåsen kan normalt ses på de grønlandske ynglepladser maj-september. Bestanden overvintrer i Skotland.

Kendetegn
Kortnæbbet gås har lysreøde ben og et karakteristisk kort næb, der er sort og lyserødt. Fuglens hoved og hals er mørk, ryggen er gråbrun, og undersiden er lysegrå. Desuden er gåsens vinger mørke på undersiden.

Føde
Kortnæbbet gås lever af græs, rødder, bær og urter.

Kortnæbbet gås - Anser brachyrhynchus - Pink-footed goose
Fakta
 • Levested: Fjeldet, Ferskvand
 • Almindelig
 • Vingefang: 135-170 cm.
 • Længde: 60-75 cm.
 • Vægt (han): 2500-3500 g.
 • Vægt (hun): 2000-2500 g.
 • Maks. levealder: 41 år
 • Kuldstørrelse: 3-5 æg
 • Antal kuld: 1 pr. år
 • Rugetid: 26-27 dage
 • Ungetid: 56 dage
Vidste du det?
I juni-august opholder en stor bestand af islandske kortnæbbede gæs sig også i NØ-Grønland. Disse fugle er som regel ungfugle og ikke-ynglende. De er udelukkende kommet til Grønland for at fælde deres fjer.