Grønlandsk navn: Qeerlutoornaq
Latinsk navn: Anas crecca
Engelsk navn: Eurasian Teal; Common Teal
Klasse: Fugle
Orden: Andefugle
Familie: Svaner, gæs og ænder

I Grønland ses krikanden årligt som trækgæst fra Island og Canada. Anden er hyppigst i V-Grønland, og den ses normalt i april-juli eller september-december. Der er dog registreret enkelte ynglende krikænder ved Ittoqqortoormiit og Nuuk.

Kendetegn
Hannen har en grå fjerdragt, gul gump og et rustbrunt hoved med et metalgrønt felt ved øjet og bagtil, der er indrammet af en gul stribe. Hunnen har en gråbrun fjerdragt. Begge køn har et grønt vingespejl med en hvid kant.

Føde
Krikændernes føde består af krebsdyr, bløddyr, insekter, plantefrø og andre dele af vandplanter.

 Krikand - Anas crecca - Common Teal; Eurasian Teal;
Fakta
  • Levested: Fjeldet, Kyst og hav, Ferskvand
  • Ses af og til
  • Vingefang: 58-64
  • Længde: 34-38 cm
  • Vægt: 250-400 g
  • Maks. levealder: 21 år
  • Kuldstørrelse: 8-11 æg
  • Antal kuld: 1 pr. år
  • Rugetid: 21-23 dage
  • Ungetid: 25-30 dage
Vidste du det?
Hvis krikanden ligger i vandet og pludselig føler sig truet, stryger den lodret op i luften, hvor den ved hjælp af drej, vendinger, kast til siden og retningsskift forsøger at slippe af med sin fjende.