Grønlandsk navn: Narsarmiutaq (Pivii)
Latinsk navn: Calcarius lapponicus
Engelsk navn: Lapland Longspur; Lapland Bunting
Klasse: Fugle
Orden: Spurvefugle
Familie: Værlinger

Lapværlingen er en almindelig lavarktisk ynglefugl, der er udbredt i V-Grønland mod nord til Thule og i SØ-Grønland mod nord til Jameson Land. Lapværlingen lever i indlandet og kan ses i Grønland fra maj til september.

Kendetegn
I yngledragt har hannen sort hoved med hvidgul stribe bag øjet, sort bryst og strube, rødbrun nakke og gult næb. Hunnen er brunlig med rødbrun nakke og hvid strube. Om vinteren er begge køn brunlige med ret sløret farvetegning.

Føde
Lapværlingen æder insekter, edderkopper, insektlarver og frø.

Laplandsværling - Calcarius lapponicus - Lapland Longspur; Lapland Bunting
Fakta
  • Levested: Fjeldet
  • Almindelig
  • Vingefang: 22-28 cm
  • Længde: 14-17 cm
  • Vægt: 18-33 g
  • Kuldstørrelse: 3-7 æg
  • Antal kuld: 1 pr. år
  • Rugetid: 11-14 dage
  • Ungetid: 8-10 dage
Vidste du det?
Laplværlingen yngler på højfjeldet i frodige områder som fx sumpede heder eller moser med krat, buske og anden tæt vegetation. Reden anbringes i en fordybning på jorden skjult i vegetationen, fx under en busk.
Lapværlingen blev tidligere kaldt laplandsværling.