Grønlandsk navn: Qarsaarnaq
Latinsk navn: Podiceps grisegena
Engelsk navn: Red-necked Grebe
Klasse: Fugle
Orden: Lappedykkere
Familie: Lappedykkere

Gråstrubet lappedykker er en tilfældig vintergæst i Grønland. Den kan ses i oktober-februar i SV-Grønland mod nord til Maniitsoq. Den forekommer kun meget sjældent på østkysten.

Kendetegn
Den gråstrubede lappedykker har en brunsort ryg, en lys underside og rødbrun hals. Det øverste af hovedet og fjerørene er sorte, hvorimod kinderne og struben er hvidgrå. Næbbet er mørkt med gul basis. I vinterdragt er fjerørene meget korte, og struben er grå.

Føde
Føden består af vandinsekter, snegle, krebsdyr, orme, alger og andre vandplanter samt småfisk. Fuglen dykker efter føden.

Gråstrubet lappedykker - Podiceps grisegena - Red-necked Grebe
Fakta
  • Levested: Kyst og hav, Ferskvand
  • Sjælden
  • Vingefang: 77-85 cm
  • Længde: 40-50 cm
  • Vægt: 700-900 g
  • Kuldstørrelse: 4-5 æg
  • Antal kuld: 1 pr. år
  • Rugetid: 22-25 dage
  • Ungetid: 72 dage
Vidste du det?
Den gråstrubede lappedykker er en sky fugl.