Grønlandsk navn: Qarsaaq
Latinsk navn: Gavia stellata
Engelsk navn: Red-throated Diver; Red-throated Loon
Klasse: Fugle
Orden: Lommer
Familie: Lommer

Rødstrubet lom yngler over hele Grønland, og mange steder er den ret almindelig. Fuglen yngler ved små søer og vandhuller, men den må flyve ud til kysten eller større søer for at finde føde. Lommerne overvintrer normalt langs NV-Europas kyster og forekommer kun i Grønland i maj-november.

Kendetegn
I yngledragt har den rødstrubende lom en rødbrun strube, gråt hoved samt grå hals med sort-hvide striber. Oversiden er mørk, og bugen er lys. Om vinteren er lommens overside grå, mens bugen og struben er hvide.

Føde
Rødstrubet lom æder især fisk, men den tager også krebsdyr, muslinger, snegle og orme. Lommen dykker efter føden.

Rødstrubet Lom - Gavia stellata - Red-throated Diver; Red-throated Loon
Fakta
  • Levested: Kyst og hav, Ferskvand
  • Almindelig
  • Vingefang: 91-120 cm.
  • Længde: 50-70 cm.
  • Vægt: 1,0-2,5 kg
  • Maks. levealder: 23 år
  • Kuldstørrelse: 2 æg
  • Antal kuld: 1
  • Rugetid: 26-28 dage
  • Ungetid: 43 dage
Vidste du det?
Når rødstrubet lom svømmer, holder den sit næb en anelse skråt opad. Næbbet er i forvejen ret opadbøjet og er desuden spidst og ret spinkelt. Det er tydeligt, at lommerne er skabt til at svømme. Lommer går meget besværligt på land, fordi benene sidder langt bagude på kroppen.