Grønlandsk navn: Qilanngaq
Latinsk navn: Fratercula arctica
Engelsk navn: Atlantic Puffin
Klasse: Fugle
Orden: Mågevadefugle
Familie: Alkefugle

Lunden eller søpapegøjen er en alkefugl, som yngler lokalt i kolonier i V-Grønland og i Scoresbysund-området. Som andre alkefugle flyver lunderne med hurtige vingeslag, fordi de små vinger skal bære den ret tunge krop i forhold til fuglens størrelse.

Kendetegn
Lunden kendes især på det høje, trekantede næb med røde, gule og gråblå farver og de hvide kinder. Den har sort overside og halsring samt hvid underside og hvidt bryst. Benene er orangefarvede. I vinterdragten har lunden mørke kinder og er mindre farvestrålende.

Føde
Lundens føde består af fisk og krebsdyr, som den dykker for at finde.

Fakta
  • Levested: Kyst og hav
  • Almindelig
  • Vingefang: 47-63 cm
  • Længde: 26-36 cm
  • Vægt: 320-550 g
  • Max. levealder: 41 år
  • Kuldstørrelse: 1 æg
  • Antal kuld: 1 pr. år
  • Rugetid: 36-45 dage
  • Ungetid: 38-44 dage
Vidste du det?
Lunden lægger kun et enkelt æg om året. De yngler normalt på små øer ud for kysten eller på stejle fjeldsider, hvor ægget lægges i klipperevner eller i redehuller, som graves i græstørven. Udenfor yngletiden lever lunderne langt til havs, og man formoder, at den vestgrønlandske bestand holder til i havet ud for New Foundland.
Lunde (Søpapegøje) - Fratercula arctica - Atlantic Puffin