Grønlandsk navn: Naajaannaq
Latinsk navn: Larus glaucoides
Engelsk navn: Iceland Gull
Klasse: Fugle
Orden: Mågevadefugle
Familie: Måger

Hvidvinget måge er en almindelig ynglefugl i V-Grønland mod nord til Upernavik og en fåtallig ynglefugl i SØ-Grønland. Mågerne overvintrer fortrinsvis i åbentvandsområdet, men et mindre antal trækker dog enten til Nordamerika eller Nordvesteuropa.

Kendetegn
Fjerdragten er hos den hvidvingede måge helt lys med gråhvid overside, hvide vingespidser og hvid underside. Mågen har desuden et gult næb med en rød plet, en rød ring om øjet og lange, smalle vinger, der når ud over halen.

Føde
Hvidvinget måge fanger fisk i overfladen eller ved at styrtdykke på lavt vand. Den æder også affald, krebsdyr, muslinger og ådsler.

Hvidvinget måge - Larus glaucoides - Iceland Gull
Fakta
  • Levested: Kyst og hav
  • Almindelig
  • Vingefang: 123-150 cm
  • Længde:  52-64 cm
  • Vægt: 500-1000 g
  • Kuldstørrelse: 1-3 æg
  • Antal kuld: 1 pr. år
  • Rugetid: 24-27 dage
Vidste du det?
Den hvidvingede måge yngler normalt i kolonier på øer, klippekyster og stejle kystfjelde eller klippesider. Begge køn bygger reden, som anbringes på en åben klippe eller skjult i lav vegetation.