Grønlandsk navn: Qaqulluk (Timmiakuluk)
Latinsk navn: Fulmarus glacialis
Engelsk navn: Northern Fulmar
Klasse: Fugle
Orden: Stormfugle
Familie: Egentlige stormfugle

Mallemukken er meget almindelig og ses hyppigt i havet omkring Grønland. Mallemukken yngler i store kolonier i V-Grønland fra Disko Bugt til Thule-området samt i mindre kolonier i SV- og Ø-Grønland.

Kendetegn
Den lyse form af mallemukken har grå overside og vinger, hvid underside og hvidt hoved. Den mørke mallemuk er derimod helt mørkegrå. Fuglen har desuden tydelige næserør oven på næbbet og kan flyve længe på stive vinger.

Føde
Mallemukken æder krebsdyr, blæksprutter, fisk, fiskeaffald samt andet affald.

Mallemuk - Fulmarus glacialis - Northern Fulmar
Fakta
  • Levested: Kyst og hav
  • Almindelig
  • Vingefang: 100-117 cm
  • Længde: 43-52 cm
  • Vægt: 600-900 g
  • Max. levealder: 44 år
  • Kuldstørrelse: 1 æg
  • Antal kuld: 1 pr. år
  • Rugetid: 47-53 dage
  • Ungetid: 41-57 dage
Vidste du det?
Mallemukken yngler på stejle klippevægge og fjeldsider, hvor ægget lægges direkte på en klippehylde. Fuglen yngler i april-september, hvorefter den normalt forlader Grønland.