Grønlandsk navn: Naluumasortoq
Latinsk navn: Phalaropus lobatus
Engelsk navn: Red-necked Phalarope
Klasse: Fugle
Orden: Mågevadefugle
Familie: Sneppefugle

Odinshanen er en almindelig ynglefugl på vestkysten mod nord til Thule og i Ø-Grønland mod nord til Ittoqqortoormiit. Fuglen yngler normalt ved søer og vandhuller. Odinshanen er en trækfugl, der normalt kan ses i Grønland fra maj til september.

Kendetegn
Odinshanen har et spinkelt, lige næb og kan i yngledragt kendes på den rustrøde hals og den hvide strube. Derudover er fuglen grå med gulbrune rygstriber og hvid underside. Om vinteren er fuglen lysere med mørk øjenstribe.

Føde
Odinshanens føde består små vandinsekter, insektlarver og plankton, som fuglen hvirvler op, når den svømmer rundt i søer eller på havet.

Odinshane - Phalaropus lobatus - Red-necked Phalarope
Fakta
  • Levested: Fjeldet, Ferskvand, Kyst og hav
  • Almindelig
  • Vingefang: 30-40 cm
  • Længde: 17-19 cm
  • Vægt: 20-50 g
  • Max. levealder: 10 år
  • Kuldstørrelse: 4 æg
  • Antal kuld: 1 pr. år
  • Rugetid: 17-21 dage
  • Ungetid: 16-20 dage
Vidste du det?
Hos odinshanen er hunnen i modsætning til de fleste arter mere farvestrålende end hannen. Det betyder, at det er hunnen, der fører an under parringslegen. Det er hannen, der udruger æggene og passer ungerne.