Grønlandsk navn: Qeerlutoornarnaq
Latinsk navn: Anas Penelope
Engelsk navn: Eurasian Wigeon
Klasse: Fugle
Orden: Andefugle
Familie: Svaner, gæs og ænder

Pibeanden er en sjælden fugl i Grønland. Den optræder kun som trækgæst forår og efterår, hvor den ses ved søer, i bugter og vige eller langs havkysten.

Kendetegn
I yngledragt har hannen rødbrunt hoved og hals, hvidgul pandeblis og hvid tegning på vingerne. Hannens overside er desuden grå, og brystet er grårosa. Hunnen er brun med hvid bug. Næbbet er blågråt med sort spids, og vingespejlet er sort eller grønligt.

Føde
Pibeænder lever af vandplanter, græsser og planterødder, som de ofte finder i overfladen eller på bunden af lavt vand.

Pibeand - Anas penelope - Eurasian wigeon
Fakta
  • Levested: Kyst og hav, Ferskvand
  • Sjælden
  • Vingefang: 75-86 cm
  • Længde: ca. 46 cm
  • Vægt: 500-900 g
  • Maks. levealder: 34 år
  • Kuldstørrelse: 8-9 æg
  • Antal kuld: 1 pr. år
  • Rugetid: 24-25 dage
  • Ungetid: 40-45 dage
Vidste du det?
Pibeanden er opkaldt efter artens meget karakteristiske fløjt. Pibeænder er desuden mere højlydte end andre svømmeænder.