Grønlandsk navn: Tuujuk
Latinsk navn: Charadrius hiaticula
Engelsk navn: Common Ringed Plover
Klasse: Fugle
Orden: Mågevadefugle
Familie: Brokfugle

Stor præstekrave forekommer i det meste af Grønland fra maj-oktober. Fuglen yngler ret almindeligt på tundraer i NØ-Grønland og dele af N-Grønland samt noget mere spredt i V- og SØ-Grønland.

Kendetegn
Stor præstekrave har et kort, gult næb med sort spids, gule ben samt ret store øjne. Fuglen har desuden gråbrun overside, hvid underside med sort brystbånd, hvid halskrave og sorte aftegninger i ansigtet.

Føde
Stor præstekrave lever af insekter, orme, tanglopper, muslinger og snegle. Den søger føde ved skiftevis at løbe lidt, standse op, lede efter mad og så løbe videre.

Stor præstekrave - Phalaropus lobatus - Great Ringed Plover
Fakta
  • Levested: Kyst og hav
  • Almindelig
  • Vingefang: 35-57 cm
  • Længde: 17-20 cm
  • Vægt: 42-78 g
  • Max. levealder: 21 år
  • Kuldstørrelse: 4 æg
  • Antal kuld: 1-3 pr. år
  • Rugetid: 21-27 dage
  • Ungetid: 24 dage
Vidste du det?
Som noget meget særegent kan stor præstekrave aflede opmærksomheden fra sine æg eller unger ved at spille syg og derved beskytte dem mod fjender.