Grønlandsk navn: Naajannguaq
Latinsk navn: Rhodostethia rosea
Engelsk navn: Ross' Gull
Klasse: Fugle
Orden: Mågevadefugle
Familie: Måger

Rosenmågen er en sjælden sommer- og trækgæst i de grønlandske farvande, især i NØ-Grønland i områder med drivis. Rosenmågen yngler desuden fåtalligt i NØ-Grønland og meget sjældent i Disko Bugt og ved Upernavik. Rosenmågen overvintrer normalt i højarktiske områder.

Kendetegn
Rosenmågen er en lille måge med kileformet hale. Den er hvid med svagt rosa underside, gråblå overside, og i yngledragten har den en sort halsring. Ungfugle har sort vingetegning.

Føde
Mens rosenmågen flyver, dypper den ofte næbbet i havoverfladen efter fisk, krebsdyr og insekter.

Fakta
  • Levested: Kyst og hav
  • Almindelig
  • Vingefang: 29-32 cm
  • Længde: 73-100 cm
  • Vægt: 120-250 g
  • Kuldstørrelse: 1-3 æg
  • Antal kuld: 1 pr. år
  • Rugetid: 19-23 dage
Vidste du det?
Rosenmågen slutter sig ofte til kolonier af andre måger som fx terner og rider.
Rosenmåge - Rhodostethia rosea - Ross' Gull