Grønlandsk navn: Saarfaarsorlak
Latinsk navn: Calidris alpina
Engelsk navn: Dunlin
Klasse: Fugle
Orden: Mågevadefugle
Familie: Sneppefugle

I Grønland forekommer der tre bestande af almindelig ryle. I NØ-Grønland yngler den arktiske form, i SØ-Grønland findes den islandske form og i V-Grønland ses ryler fra den amerikanske bestand. Almindelig ryle lever ved kysten og yngler i fugtige områder og kær. Fuglen kan ses i Grønland fra maj til august.

Kendetegn
Almindelig ryle er en lille fugl med kort hals og et langt, nedadbuet, sort næb. Rylen er gråbrun på oversiden og hvid på undersiden. I yngledragten har fuglen dog et mørkt bugskjold, en mere sortbrun ryg og et sortplettet bryst.

Føde
Almindelig ryle lever af insekter og forskellige andre smådyr som krebsdyr, orme og snegle.

Almindelig ryle - Calidris alpina - Dunlin
Fakta
  • Levested: Kyst og hav
  • Almindelig
  • Vingefang: 28-45 cm
  • Længde: 16-22 cm
  • Vægt: 33-85 g
  • Max. levealder: 29 år
  • Kuldstørrelse: 4 æg
  • Antal kuld: 1 pr. år
  • Rugetid: 20-24 dage
  • Ungetid: 19-21 dage
Vidste du det?
Almindelig ryle søger ofte føde på fugtige flader, hvor fuglen borer sit lange næb 1-2 cm ned i bunden og trækker insekter og andre smådyr op.