Grønlandsk navn: Saarfaarsuusaq
Latinsk navn: Calidris fuscicollis
Engelsk navn: White-rumped Sandpiper
Klasse: Fugle
Orden: Mågevadefugle
Familie: Sneppefugle

Hvidrygget ryle er en fåtallig men regelmæssig trækgæst i V-Grønland i perioden juni-oktober. Rylen kan forekomme langs hele vestkysten, men den er mest talrig i Disko Bugt-området.

Kendetegn
Den hvidryggede ryle har et kort næb og lange vinger, der når ud over halen. Den hvidryggede ryle er mørkbroget på oversiden og lys på undersiden med gråbrune pletter. Fuglen kan desuden kendes på det tydelige hvide felt på oversiden af halen.

Føde
Hvidrygget ryle æder især insekter og orme, som den normalt finder på mudderflader eller i det lave vand i vandkanten.

Hvidrygget ryle - Calidris fuscicollis - White-rumped Sandpiper
Fakta
  • Levested: Kyst og hav
  • Ses af og til
  • Vingefang: 40-44 cm
  • Længde: 15-19 cm
  • Vægt: 32-60 g
  • Kuldstørrelse: ca. 4 æg
  • Antal kuld: 1. pr. år
Vidste du det?
Hvidrygget ryle yngler normalt ikke i Grønland, men i det arktiske Nordamerika. Hvidrygget ryle er en trækfugl, der overvintrer i det sydligste Sydamerika.