Grønlandsk navn: Qajorlak
Latinsk navn: Calidris canutus
Engelsk navn: Red Knot
Klasse: Fugle
Orden: Mågevadefugle
Familie: Sneppefugle

Islandsk ryle yngler i N-Grønland og NØ-Grønland mod syd til Ittoqqortoormiit. Rylen optræder desuden som trækgæst både forår og efterår i det meste af Grønland, dog hyppigst nord for Disko Bugt og Ammassalik-området.

Kendetegn
I yngledragt kan islandsk ryle kendes på den rustrøde underside og den brogede, gråsorte overside med rustrøde pletter. Om vinteren er rylen derimod ret ensartet grå med hvid underside. Islandsk ryle er den største ryle i Grønland.

Føde
Islandsk ryle æder plantedele og insekter. På træk æder den også bløddyr, orme og krebsdyr.

Islandsk ryle - Calidris canutus - Red Knot
Fakta
  • Levested: Kyst og hav
  • Almindelig
  • Vingefang: 45-62 cm
  • Længde: 23-27 cm
  • Vægt: 85-220 g
  • Maks. levealder: 26 år
  • Kuldstørrelse: 4 æg
  • Antal kuld: 1
  • Rugetid: 21-24 dage
  • Ungetid: 18-20 dage
Vidste du det?
Islandsk ryle yngler ved kysten på ret tørre fjeldheder eller dværgbuskheder. Normalt yngler rylen i perioden maj-august, hvorefter den trækker sydpå for at overvintre i Vesteuropa og Vestafrika.