Grønlandsk navn: Taateraarnaq
Latinsk navn: Xema sabini
Engelsk navn: Sabine's Gull
Klasse: Fugle
Orden: Mågevadefugle
Familie: Måger

Sabinemågen yngler spredt i N- og NØ-Grønland i juni-september, og optræder desuden som trækgæst i havet ud for V-Grønland i august-oktober. Mågen yngler ofte i kolonier med havterner på små øer, ved lave kyster og i fjorde.

Kendetegn
Sabinemågen er hvid med et trekant-mønster på vingeoversiden, hvor den yderste del er sort, den midterste hvid og den inderste grå ligesom ryggen. Den har et sort næb med gul spids, og i yngledragten har den desuden en grå hætte, som er afgrænset af en sort halsring.

Føde
Sabinemågens føde består af småfisk, krebsdyr og insekter, som den normalt snupper fra havoverfladen.

Sabinemåge - Xema sabini - Sabine's Gull
Fakta
  • Levested: Kyst og hav
  • Almindelig
  • Vingefang: 80-100 cm
  • Længde: 27-36 cm
  • Vægt: 135-225 g
  • Kuldstørrelse: 2 æg
  • Antal kuld: 1 pr. år
  • Rugetid: 23-25 dage
Vidste du det?
Sabinemågen har fået sit navn efter Edward Sabine, der var den første til at beskrive mågen på en polarekspedition ved Grønlands vestkyst i 1818.