Grønlandsk navn: Siorarsiooq
Latinsk navn: Calidris alba
Engelsk navn: Sanderling
Klasse: Fugle
Orden: Mågevadefugle
Familie: Sneppefugle

Sandløber er en højarktisk art, der yngler i N- og NØ-Grønland på tørre fjeldheder eller ved kær. Sandløberen kan dog også ses i resten af Grønland ved kysterne på træk fra eller til vinterkvarteret i V-Afrika i maj-juni og juli-august.

Kendetegn
I yngledragt har sandløber gullig ring omkring næbbet samt en rødbrun overside med mørke pletter. Om vinteren er fuglen hvid med plettet, lysegrå overside og sorte vingefjer. Sandløberen har desuden hvide vingebånd, sorte ben samt et kort og helt lige, sort næb.

Føde
Sandløber lever af forskellige smådyr som insekter, larver, orme, krebsdyr og bløddyr.

Sandløber - Calidris alba - Sanderling
Fakta
  • Levested: Kyst og hav
  • Almindelig
  • Vingefang: 35-45 cm
  • Længde: 18-22 cm
  • Vægt: 33-110 g
  • Max. levealder: 18 år
  • Kuldstørrelse: 4 æg
  • Antal kuld: 1-2 pr. år
  • Rugetid: 24-32 dage
  • Ungetid: 23-24 dage
Vidste du det?
Sandløber finder ofte føde ved at løbe frem og tilbage mellem bølgeslagene i strandkanten. Her æder den, hvad bølgerne lader blive tilbage, og den opsamler det ved at stikke sit let åbne næb ned i sandet.