Grønlandsk navn: Orpimmiutarsuaq
Latinsk navn: Turdus pilaris
Engelsk navn: Fieldfare
Klasse: Fugle
Orden: Spurvefugle
Familie: Drosselfugle

Sjaggeren er en ret sjælden ynglefugl i Grønland. Kun få par yngler i dag i S-Grønland i nærheden af Narsaq. Til gengæld optræder en del strejfende sjaggere i Grønland, især om vinteren langs østkysten. De ynglende grønlandske sjaggere er normalt standfugle.

Kendetegn
Sjaggeren er en stor drossel, der har en broget fjerdragt med rødbrune vinger, gråt hoved og grå overgump samt sort hale. Undersiden er lys med sorte pletter og striber. Fuglen har desuden hvide vingeundersider.

Føde
Sjaggere lever af bær, orme, snegle, insekter og insektlarver.

Sjagger - Turdus pilaris - Fieldfare
Fakta
  • Levested: Fjeldet
  • Sjælden
  • Vingefang: 39-42 cm
  • Længde: ca. 26 cm
  • Vægt: 80-140 g
  • Maks. levealder: 18 år
  • Kuldstørrelse: 4-6 æg
  • Antal kuld: 1 pr. år
  • Rugetid: 13-14 dage
  • Ungetid: ca. 14 dage
Vidste du det?
I 1937 kom en stor bestand af sjaggere til Grønland med en storm. Her slog de sig ned og ynglede i flere år i pile- og birkekrat i S-Grønland. I dag er den pågældende bestand dog uddød på grund af kolde og snerige vintre.