Grønlandsk navn: Kussattarnaq
Latinsk navn: Anthus rubescens
Engelsk navn: Rock Pipit
Klasse: Fugle
Orden: Spurvefugle
Familie: Pibere og VipstjerterHedepiber yngler spredt i V-Grønland på klippekyster og skærgårde, hvor reden skjules i vegetationen eller i klipperevner. Fuglen forekommer desuden som en ret talrig trækgæst nær kysterne i maj og september.

Kendetegn
Hedepiberen har sorte ben og en brunlig eller gråbrun fjerdragt, der er mørkest på oversiden. Desuden har den spredte og ret diffuse pletter på undersiden, striber på oversiden, lys øjenring og en lys stribe over øjet.

Føde
Hedepiber æder krebsdyr, muslinger og insekter, som de finder på jorden.

Skærpiber - Anthus petrosus - Rock Pipit
Fakta
  • Levested: Kyst og hav og Fjeldet
  • Almindelig
  • Vingefang: 22,5-28 cm
  • Længde: 17 cm
  • Vægt: 21-30 g
  • Maks. levealder: 10 år
  • Kuldstørrelse: 4-5 æg
  • Antal kuld: 2 pr. år
  • Rugetid: 14 dage
  • Ungetid: 16 dage
Vidste du det?