Grønlandsk navn: Paaq
Latinsk navn: Mergus serrator
Engelsk navn: Red-breasted Merganser
Klasse: Fugle
Orden: Andefugle
Familie: Svaner, gæs og ænder

Toppet skallesluger er en ret almindelig ynglefugl i V-Grønland mod nord til Melville Bugt og i Ø-Grønland nordover til Ammassalikområdet og i Ittoqqortoormiit. Fuglen yngler normalt ved store søer, i skærgårde og ved lavvandede kyster.

Kendetegn
I yngledragt har hannen sortgrønt hoved, røde øjne, rustbrunt stribet bryst, hvid hals og underside samt sort, spraglet overside. Hunnens hoved er brunt, og kroppen er grå. Begge køn har desuden strittende nakkefjer, hvide vingefelter og et langt, tyndt næb.

Føde
Den toppede skallesluger æder småfisk og mindre krebsdyr, som den dykker efter.

Toppet skallesluger - Mergus serrator - Red-breasted Merganser
Fakta
 • Levested: Kyst og hav
 • Almindelig
 • Vingefang: 70-86 cm
 • Længde: 52-58 cm
 • Vægt (han): 600-800 g
 • Vægt (hun): 500-650 g
 • Maks. levealder: 21 år
 • Kuldstørrelse: 7-9 æg
 • Antal kuld: 1
 • Rugetid: 26-28 dage
 • Ungetid: ca. 56 dage
Vidste du det?
De vestgrønlandske toppede skalleslugere overvintrer normalt i åbentvandsområdet ud for V-Grønland, mens de østgrønlandske fugle forlader Grønland om vinteren og trækker til Island eller De Britiske Øer.