Grønlandsk navn: Oqaatsoq
Latinsk navn: Phalacrocorax carbo
Engelsk navn: Great Cormorant
Klasse: Fugle
Orden: Årefodede
Familie: Skarver

Skarven er en ret almindelig ynglefugl i V-Grønland fra Maniitsoq til Upernavik. Fuglen yngler normalt i kolonier ved kysten højt oppe på klippesider, stejle fjeldhylder eller på lave øer. Skarven overvintrer desuden i åbentvandsområdet ud for V-Grønland.

Kendetegn
Skarven har sort fjerdragt, et langt næb med en lille krog yderst og en lang stiv hale. I yngledragt har skarven også hvide pletter på kinderne og hvid lårplet. Under næbbet har skarven desuden en gul plet.

Føde
Skarvens føde består hovedsagelig af fisk.

Fakta
  • Levested: Kyst og hav
  • Almindelig
  • Vingefang: 120-160 cm
  • Længde: 80-100 cm
  • Vægt: 1,8-2,8 kg
  • Max. levealder: 27 år
  • Kuldstørrelse: 2-6 æg
  • Antal kuld: 1 pr. år
  • Rugetid: 27-31 dage
  • Ungetid: 50 dage
Vidste du det?
Skarvens fjerdragt er ikke vandskyende, hvilket betyder, at fuglen har mindre opdrift og kan dykke efter fisk. Det betyder dog også, at skarven efter fiskejagten må sidde med udbredte vinger for at blive tør igen.
Skarv - Luscinia luscinia - Great Cormorant