Grønlandsk navn: Isunnganga
Latinsk navn: Puffinus griseus
Engelsk navn: Sooty Shearwater
Klasse: Fugle
Orden: Stormfugle
Familie: Egentlige stormfugle

Sodfarvet skråpe er en trækfugl, som yngler på den sydlige halvkugle. Den ses af og til i Grønland om sommeren, mens det er vinter på den sydlige halvkugle. Fuglen er bl.a. registreret flere gange omkring Nuuk.

Kendetegn
Sodfarvet skråpes fjerdragt er mørkebrun med lyse felter på undervingerne samt lysegrå undervingedækfjer. Oversiden er desuden noget mørkere end undersiden. Fuglen flyver desuden på stive vinger i serier, hvor den skiftevis glider og slår hurtigt med vingerne.

Føde
Den sodfarvede skråpe æder blæksprutter, krebsdyr, bløddyr og fisk - især tobiser. Føden tages ofte ved dykning.

Fakta
  • Levested: Kyst og hav
  • Sjælden
  • Vingefang: 94-109 cm
  • Længde: 40-50 cm
  • Vægt: 400-800 g
  • Kuldstørrelse: 1 æg
  • Antal kuld: 1 pr. år
  • Rugetid: 56 dage
  • Ungetid: 95 dage
Vidste du det?
Sodfarvet skråpe yngler om vinteren på den sydlige halvkugle, mens den "overvintrer" på den nordlige halvkugle sommer og efterår. Fuglen yngler normalt i kolonier i redegange på klipper og skrænter ved kysten.
Sodfarvet skråpe - Puffinus griseus - Sooty Shearwater