Grønlandsk navn: Kangoq
Latinsk navn: Anser caerulescens
Engelsk navn: Snow Goose
Klasse: Fugle
Orden: Andefugle
Familie: Svaner, gæs og ænder

Snegåsen yngler fåtalligt fra Disko Bugt-området til Upernavik og i NØ-Grønland samt ret almindeligt i N-Grønland. Gåsen yngler normalt inde i landet ved småsøer. Gæssene yngler i Grønland i juni-september, hvor ungfuglene også optræder som sommergæster.

Kendetegn
Snegåsen er hvid med sorte vingespidser og rødlige ben og næb. Der findes dog også en "blå" form, der kun er hvid på hovedet og den øverste del af halsen. Resten af gåsen er mørkegrå.

Føde
Snegæs æder udelukkende planteføde, som fx græs, blade, bær, skud, knopper og rødder.

Fakta
  • Levested: Fjeldet
  • Almindelig
  • Vingefang: 135-165 cm
  • Længde: 58-85 cm
  • Vægt: 1,5-4 kg
  • Kuldstørrelse: ca. 3-6 æg
  • Antal kuld: 1 pr. år
  • Rugetid: 21-25 dage
  • Ungetid: 42-50 dage
Vidste du det?
Man skelner mellem lille snegås og stor snegås. Det er almindeligvis stor snegås, som ses i Grønland. Stor snegås tilbringer vinteren ved USA´s atlanterhavskyst fra New Jersey til South Carolina. Hele bestanden samler sig kortvarigt under trækket ved St. Lawrence floden i Canada.
Snegås - Anser caerulescens - Snow Goose