Grønlandsk navn: Qupaloraasuk (Qupannaaq)
Latinsk navn: Plectrophenax nivalis
Engelsk navn: Snow Bunting
Klasse: Fugle
Orden: Spurvefugle
Familie: Værlinger

Snespurven er den almindeligste og mest vidt udbredte fugl i Grønland. Den kan træffes stort set overalt, og den yngler i klippeområder eller ved beboelser. Snespurvene trækker normalt til N-Amerika eller Rusland i september-oktober, men enkelte overvintrer dog i S-Grønland.

Kendetegn
I yngledragt er hannen helt hvid med sort på oversiden, hvorimod hunnen er grå med mørk, brunstribet ryg og hvid underside. Om vinteren er begge køn brungrå og stribede på ryggen, undersiden er lys, og hovedet og brystet er gyldenbrunt.

Føde
Snespurven lever af frø og andre plantedele. I yngletiden æder fuglen også insekter.

Snespurv - Plectrophenax nivalis - Snow buntling
Fakta
  • Levested: Fjeldet
  • Almindelig
  • Vingefang: 32-38 cm
  • Længde: 16-19 cm
  • Vægt: 30-45 g
  • Max. levealder: 9 år
  • Kuldstørrelse: 4-9 æg
  • Antal kuld: 1-2 pr. år
  • Rugetid: 10-13 dage
  • Ungetid: 10-12 dage
Vidste du det?
I marts-april ankommer snespurvene til ynglepladserne i Grønland. Hannerne kommer dog noget tid før hunnerne, så de kan nå at finde et territorium. Snespurve søger dog ofte føde i småflokke. På trækket og om vinteren ses ofte flokke på over 100 snespurve.