Grønlandsk navn: Uppik
Latinsk navn: Nyctea scandiaca
Engelsk navn: Snowy Owl
Klasse: Fugle
Orden: Ugler
Familie: Egentlige ugler

Sneuglen er en højarktisk art, der yngler i NØ- og N-Grønland på tundra, fjeldheder og fjeldmarker med spredte klipper. Om vinteren optræder sneuglen desuden også som træk- eller strejffugl i hele landet, selv på drivis.

Kendetegn
Hannen er næsten helt hvid. Hunnen og ungfuglene har derimod mørke tværstriber eller pletter. Sneuglen har desuden fjerklædte fødder og et stort hoved med gule, fremadrettede øjne og et krumt næb. Hunnen er større end hannen.

Føde
Sneugler lever i yngletiden især af lemminger. Derudover æder uglen også andre pattedyr som fx harer samt fugle og af og til også fisk.

Fakta
  • Levested: Fjeldet
  • Almindelig
  • Vingefang: 125-165 cm
  • Længde: 53-66 cm
  • Vægt: 0,7-2,9 kg
  • Max. levealder:Min. 10 år
  • Kuldstørrelse: 4-11
  • Antal kuld: 1 pr. år
  • Rugetid: 30-40 dage
  • Ungetid: 43-50 dage
Vidste du det?
Hvis bestanden af lemminger er meget lille, yngler sneuglen som regel slet ikke. Er bestanden af lemminger derimod meget stor, kommer der mange unger på vingerne.
Sneugle - Nyctea scandiaca - Snowy Owl