Grønlandsk navn: Appaliarsuk
Latinsk navn: Alle alle
Engelsk navn: Little Auk; Dovekie
Klasse: Fugle
Orden: Mågevadefugle
Familie: Alkefugle

Søkongen er en højarktisk art, der yngler i kæmpekolonier i Qaanaaq-området og ved mundingen af Ittoqqortoormiit. Derudover findes der små kolonier af søkonger ved bl.a. Nuuk, Upernavik og Disko Bugt. Der yngler flere millioner par søkonger i Grønland hvert år.

Kendetegn
I yngledragt er søkongens overside, hoved, hals og øverste del af brystet sort, mens resten af undersiden er hvid. I vinterdragt er halsen, struben og brystet hvidt. Søkongen er den mindste af alkefuglene og kan kendes på det meget korte, kegleformede næb.

Føde
Søkongens føde består af småfisk og krebsdyr.

Fakta
  • Levested: Kyst og hav
  • Almindelig
  • Vingefang: 34-48 cm
  • Længde: 17-20 cm
  • Vægt: 130-190 g
  • Kuldstørrelse: 1 æg
  • Antal kuld: 1 pr. år
  • Rugetid: 28-31 dage
  • Ungetid: 21-28 dage
Vidste du det?
Søkongen yngler på kystklipper og bjergsider inde i landet. Reden ligger i klippesprækker eller mellem sten på overfladen. Fuglene ses normalt på de grønlandske ynglesteder i maj-august, hvorefter en del af bestanden overvintrer i åbentvandsområdet sammen med søkonger fra Svalbard.
Søkonge - Alle alle - Little Auk; Dovekie