Grønlandsk navn: Qiioqi
Latinsk navn: Larus argentatus
Engelsk navn: Herring Gull
Klasse: Fugle
Orden: Mågevadefugle
Familie: Måger

Om sommeren er sølvmågen gæst ved de grønlandske kyster. Mågen optræder dog hyppigst i V-Grønland. Sølvmågen yngler desuden i SV-Grønland nordover til Maniitsoq, dog kun meget fåtalligt. 

Kendetegn
Sølvmågen er en stor, hvid måge med lysegrå overside og sorte vingespidser. Benene er grålige eller lyserøde, og næbbet er gult med en rød plet. Hannerne er normalt størst. 

Føde
Sølvmågens føde består af fisk, orme, krebsdyr, plantedele, fugle og deres unger samt ådsler og affald. Mågen er stort set altædende. 

Sølvmåge - Larus argentatus - Herring Gull
Fakta
  • Levested: Kyst og hav
  • Ses af og til
  • Vingefang: 130-158 cm
  • Længde: 55-67 cm
  • Vægt: 750-1250 g
  • Maks. levealder: 34 år
  • Kuldstørrelse: 3 æg
  • Antal kuld: 1 pr. år
  • Rugetid: 28-30 dage
  • Ungetid: 35-40 dage
Vidste du det?
Sølvmåger er ret territoriale, og hannerne forsvarer deres territorium mod andre hanner fra kolonien i ret voldsomme kampe. Sølvmåger danner ofte par, der holder hele livet.