Grønlandsk navn: Qeerlutoornarnarnaq
Latinsk navn: Anas acuta
Engelsk navn: Northern Pintail
Klasse: Fugle
Orden: Andefugle
Familie: Svaner, gæs og ænder

Spidsanden er en sjælden trækgæst i Grønland fra marts til oktober, især på vestkysten mod nord til Disko Bugt og i NØ-Grønland. Desuden er der observeret flere ynglende ænder i Disko Bugt-området og på Jameson Land.

Kendetegn
Spidsanden er en slank and med en lang, tynd hals og en lang, spids hale. I yngledragt har hannen brunt hoved med hvid stribe op af halsen, hvid strube og underside samt grå overside. Hunnen er brunlig. Vingespejlet er sortbrunt.

Føde
Spidsænder lever af frø, rødder og andre plantedele samt insekter, snegle og orme.

Spidsand - Anas acuta - Northern Pintail
Fakta
  • Levested: Kyst og hav
  • Ses af og til
  • Vingefang: 80-95 cm
  • Længde: 50-75 cm
  • Vægt: ca. 500-1100 g
  • Kuldstørrelse: 3-12 æg
  • Antal kuld: 1 pr. år
  • Rugetid: 22-23 dage
  • Ungetid: 42-49 dage
Vidste du det?
Spidsanden søger normalt føde på lavt vand eller på strandenge.