Grønlandsk navn: Taliffak
Latinsk navn: Arenaria interpres
Engelsk navn: Ruddy Turnstone
Klasse: Fugle
Orden: Mågevadefugle
Familie: Sneppefugle

Stenvenderen er en almindelig ynglefugl i det højarktiske NØ- og N-Grønland. Derudover yngler fuglen også meget lokalt i V-Grønland på Disko. Fuglene ankommer til de grønlandske ynglesteder i maj og forlader dem til august. De overvintrer normalt i NV-Europa.

Kendetegn
I yngledragt er stenvenderen rødbrun og broget med sort bryst, hvid bug og sort-hvidt hoved. Fuglen har desuden et kort, sort næb og korte, orange ben.

Føde
Stenvenderen æder tanglopper, insekter, bløddyr, fiskerester og ådsler. Fuglen finder føden ved at skubbe sten væk med næbbet.

Stenvender - Arenaria interpres - Turnstone
Fakta
  • Levested: Fjeldet, Kyst og hav
  • Almindelig
  • Vingefang: 43-54 cm
  • Længde: 21-26 cm
  • Vægt: 80-190 g
  • Max. levealder: 21 år
  • Kuldstørrelse: 4 æg
  • Antal kuld: 1 pr. år
  • Rugetid: 22-27 dage
  • Ungetid: 19-21 dage
Vidste du det?
I luften kan man kende stenvenderen på de tydelige sort-hvide tegninger på oversiden af fjerdragten. Fuglen har en hvid hale med sort bånd, markant hvid ryglinie, hvidt vingebånd samt smalle hvide tegninger mellem ryglinien og vingerne.