Storskråpe

Grønlandsk navn: Qaqullunnaq
Latinsk navn: Puffinus gravis
Engelsk navn: Great Shearwater
Klasse: Fugle
Orden: Stormfugle
Familie: Egentlige stormfugle

Storskråpen er en almindelig gæst i Grønland i tiden juli-september. Den optræder i V-Grønland mod nord til Disko Bugt og i Ø-Grønland nordover til Ammassalikområdet på åbne havområder eller fiskebanker ved kysten.

Kendetegn
Storskråpen er overvejende mørkebrun på oversiden og hvid på undersiden med brune partier. Fuglen har desuden en sort kalot, et hvidt halebånd og et ret langt, tyndt næb. Storskråben flyver ofte på stive vinger.

Føde
Storskråben æder fisk, blæksprutter, krebsdyr og fiskeriaffald, som den tager fra havoverfladen eller ved korte dyk.

Fakta
  • Levested: Kyst og hav
  • Almindelig
  • Vingefang: 105–122 cm
  • Længde: 46-51 cm
  • Vægt: ca. 900 g
  • Kuldstørrelse: 1 æg
  • Antal kuld: 1. pr. år
Vidste du det?
Efter yngletiden trækker storskråperne mod nord langs Amerikas østkyst og derfra videre tværs over havet til Grønland. Herfra trækker fuglene mod øst over England og Irland, inden de atter trækker mod ynglestederne på øer i Sydatlanten.
Storskråpe - Puffinus gravis - Great Shearwater