Grønlandsk navn: Anngilik sissarmiu
Latinsk navn: Pluvialis squatarola
Engelsk navn: Grey Plover
Klasse: Fugle
Orden: Mågevadefugle
Familie: Brokfugle

Strandhjejlen har enkelte gange ynglet i Disko Bugt-området og optræder desuden som en fåtallig trækgæst i tiden maj-september.

Kendetegn
I yngledragten er strandhjejlen sort på brystet med et bredt, hvidt bånd langs hovedet og halsen. Oversiden er hvid- og sortplettet. Desuden kan strandhjejlen kendes på de sorte armhulefjer på de lyse vingeundersider. Om vinteren er fuglen grålig uden sort underside.

Føde
Strandhjejlens føde består af smådyr som insekter, muslinger, krebsdyr, orme og snegle.

Strandhjejle - Pluvialis squatarola - Grey Plover
Fakta
  • Levested: Kyst og hav
  • Sjælden
  • Vingefang: 56-83 cm
  • Længde: 27-30 cm
  • Vægt: 170-240 g
  • Maks. levealder: 25 år
  • Kuldstørrelse: 4 æg
  • Antal kuld: 1 pr. år
  • Rugetid: 26-27 dage
  • Ungetid: 35-45 dage
Vidste du det?
Strandhjejler er ret territoriale på vadefladerne i overvintringskvarteret, og ringmærkning har vist, at fuglene ofte vender tilbage til det samme territorium vinter efter vinter.