Grønlandsk navn: Toornaviarsuk
Latinsk navn: Histrionicus histrionicus
Engelsk navn: Harlequin Duck; Harlequin
Klasse: Fugle
Orden: Andefugle
Familie: Svaner, gæs og ænder

Strømanden er en lavarktisk art, der er knyttet til strømmende og uroligt vand. Anden yngler i V-Grønland nordover til det sydlige Upernavik og meget fåtalligt i SØ-Grønland mod nord til Ammassalikområdet. Den yngler i tiden maj-juli ved brusende elve i fjeldet.

Kendetegn
Hannen er gråblå med rustbrune flanker og sort-hvide aftegninger i ansigtet og på kroppen. Hunnen er overvejende mørk gråbrun med hvidt forrest i ansigtet og en hvid plet bag øjet.

Føde
Strømænder lever af insekter, myggelarver, muslinger, fiskeæg, krebsdyr, orme og snegle, som de tager under vandet ved dykning.

Strømand - Histrionicus histrionicus - Harlequin Duck; Harlequin
Fakta
  • Levested: Fjeldet, Ferskvand, Kyst og hav
  • Almindelig
  • Vingefang: 56-75 cm
  • Længde: 38-51 cm
  • Vægt: 500-750 g
  • Kuldstørrelse: 3-9 æg
  • Antal kuld: 1 pr. år
  • Rugetid: 27-29 dage
  • Ungetid: ca. 35-42 dage
Vidste du det?
De grønlandske strømænder overvintrer ved vestkysten syd for Maniitsoq sammen med en del canadiske ænder. Hanner og ungfugle samles også ved vestkysten om efteråret for at fælde deres fjer.