Grønlandsk navn: Naajarluk
Latinsk navn: Larus marinus
Engelsk navn: Great Black-backed Gull
Klasse: Fugle
Orden: Mågevadefugle
Familie: Måger

Svartbagen yngler på øer i skærgården eller på klippekyster og er en almindelig ynglefugl i V-Grønland nordover til det sydlige Upernavik. Mågen yngler også spredt i Ammassalik-området i Ø-Grønland. Svartbagene overvintrer desuden i åbentvandsområdet ved V-Grønland.

Kendetegn
Svartbagen er den største måge i Grønland og i resten af verden. Den har en hvid underside og en gråsort overside - vingerne har dog en hvid kant. Fødderne er lyserøde.

Føde
Føden består af fisk, fugleunger, fugleæg, ådsler og affald samt andre fugle, som svartbagen nedlægger ved brug af næbbet.

Fakta
  • Levested: Kyst og hav
  • Almindelig
  • Vingefang: 145-170 cm
  • Længde: 60-78 cm
  • Vægt: 1,0-2,3 kg
  • Max. levealder: 29 år
  • Kuldstørrelse:1-3 æg
  • Antal kuld: 1 pr. år
  • Rugetid: 26-28 dage
  • Ungetid: 49-56 dage
Vidste du det?
Svartbagens stærke næb er gult med en rød plet. Når ungerne prikker med næbbet på den røde plet på den voksne fugls næb, gylper svartbagen føde op, som ungerne spiser.
Svartbag - Larus marinus - Great black-backed gull