Grønlandsk navn: Serfaq
Latinsk navn: Cepphus grylle
Engelsk navn: Black Guillemot
Klasse: Fugle
Orden: Mågevadefugle
Familie: Alkefugle

Tejsten er en almindelig ynglefugl i Grønland. Den yngler i små kolonier næsten overalt i Grønland i områder med åbent vand ved klippekyster, i skærgårde eller på småøer.

Kendetegn
I yngledragten er tejsten helt sort med tydelige hvide vingefelter og hvide undervinger. Om vinteren er tejsten mere lys med hvidgrå underside og hoved samt sort- og hvidstribet ryg. De hvide vingefelter ses også om vinteren. Næbbet er spidst og sort, og benene er røde.

Føde
Tejstens føde består især af fisk, krebsdyr, orme og bløddyr, som den finder i vandet eller på bunden. Tejsten svømmer godt, og den kan dykke over 8 m ned i vandet efter føde.

Tejst - Cepphus grylle - Black guillemot
Fakta
  • Levested: Kyst og hav
  • Almindelig
  • Vingefang: 49-58 cm
  • Længde: 30-38 cm
  • Vægt: 340-490 g
  • Maks. levealder: 28 år
  • Kuldstørrelse: 1 æg
  • Antal kuld: 1 pr. år
  • Rugetid: 21-24 dage
  • Ungetid: 35 dage
Vidste du det?
Tejsten er en standfugl, men de allernordligste bestande er dog nødsaget til at trække til områder med åbent vand eller sprækker i isen. Om vinteren lever tejsterne normalt langt ude på det åbne hav eller i den åbne drivis.