Grønlandsk navn: Kajuaraq
Latinsk navn: Phalaropus fulicarius
Engelsk navn: Grey Phalarope; Red Phalarope
Klasse: Fugle
Orden: Mågevadefugle
Familie: Sneppefugle

Thorshanen yngler ved småsøer og frodige kær i NØ-Grønland fra Ittoqqortoormiit til Germania Land. Fuglen yngler også meget lokalt i NV-Grønland på små øer, lave kyster og ved kystlaguner. Thorhanen optræder desuden som en sjælden trækgæst i resten af Grønland. Fuglen kan ses juni-september.

Kendetegn
I yngledragt har thorshanen teglrød underside, sort overside med gullige længdestriber, hovedet er sort med hvide kinder og gult næb med mørk spids. I vinterdragten er fuglen lys med blågrå overside og en sort streg gennem øjet.

Føde
Thorshanen æder insekter, larver, mindre krebsdyr, plankton og småfisk.

Thorshane - Phalaropus fulicarius - Grey Phalarope; Red Phalarope
Fakta
  • Levested: Fjeldet, Ferskvand, Kyst og hav
  • Almindelig
  • Vingefang: 36-44 cm
  • Længde: 20-22 cm
  • Vægt: 36-77 g
  • Kuldstørrelse: 4 æg
  • Antal kuld: 1 pr. år
  • Rugetid: 18-20 dage
  • Ungetid: 16-18 dage
Vidste du det?
Hos thorshanen er hannerne ikke så markant farvet som hunnerne. Hunnen har den flotteste fjerdragt, og det er hannen, der tager sig af at bygge reden, ruge æggene og passe ungerne. Det samme er tilfældet hos odinshanen.