Grønlandsk navn: Eqqoqqortooq
Latinsk navn: Motacilla alba
Engelsk navn: White wagtail
Klasse: Fugle
Orden: Spurvefugle
Familie: Pibere og Vipstjerter

Hvid vipstjert yngler regelmæssigt, dog ret fåtalligt, i Ammassalik-området, hvor den desuden er en årlig trækgæst. Derudover er der fundet ynglende fugle i V-Grønland mod nord til Disko Bugt. Hvid vipstjert er også en årlig trækgæst i det sydlige NØ-Grønland.

Kendetegn
Hvid vipstjert er slank med en meget lang hale. Fuglen har en sort og grå overside samt en hvid underside. Issen, nakken, struben og det øverste af brystet er sort, mens hovedet er hvidt. Hannens isse er mørkere end hunnens.

Føde
Føden består af smådyr som insekter og fluer.

Hvid vipstjert - Motacilla alba - White wagtail
Fakta
  • Levested: Fjeldet
  • Almindelig
  • Vingefang: 25-30 cm
  • Længde: 17-19 cm
  • Vægt: 18-30 g
  • Maks. levealder: 12 år
  • Kuldstørrelse: 5-6 æg
  • Antal kuld: 2 pr. år
  • Rugetid: 13-14 dage
  • Ungetid: 14-16 dage
Vidste du det?
Uden for yngletiden ses hvid vipstjert ofte i større flokke, hvilket giver beskyttelse mod rovdyr, især om natten. På disse fælles overnatningssteder kan der samles flere tusinde fugle på en gang.