Grønlandsk navn: Tunnulik
Latinsk navn: Balaenoptera musculus
Engelsk navn: Blue Whale
Klasse: Pattedyr
Orden: Hvaler
Familie: Finhvaler

Blåhvalen er verdens største nulevende dyr. Den lever i de store oceaner, og den kommer sjældent helt tæt på kysterne. Man kan dog af og til se blåhvaler i de grønlandske farvande, især i området mellem Nuuk og Maniitsoq.

Kendetegn
Blåhvalen er normalt mørkeblå med grågule pletter på oversiden, som skyldes algevækst på huden. Rygfinnen er meget lille. Blåhvalen viser sin hale, når den dykker. Blåsten kan være op til 9 meter høj.

Føde
Blåhvaler er bardehvaler. De lever af små krebsdyr, som de filtrerer fra vandet med deres barder. En blåhval har op til 800 lange barder, der hænger ned fra overkæben. Den spiser omkring 3,6 tons krebs i døgnet.

Blåhval - Tunnulik; Tunnulissuaq - Balaenoptera musculus - Blue Whale
Fakta
  • Levested: Hav
  • Længde: Op til 33 m
  • Vægt: Op til 190 tons
  • Dykkedybde: Ned til 900 m
  • Neddykningstid: 5-20 min
  • Hastighed: Op til 48 km/t
  • Blåst: 9 m høj og langstrakt
Vidste du det?
Blåhvalerne lever om sommeren i polarområderne, hvor de spiser sig fede. Om vinteren opholder de sig i tropiske havområder, hvor de parrer sig og føder deres unger.