Grønlandsk navn: Niisarnaq
Latinsk navn: Globicephala melas
Engelsk navn: Long-finned Pilot Whale; Long-fin Pilot Whale; Pothead; Blackfish
Klasse: Pattedyr
Orden: Hvaler
Familie: Delfiner

Der lever omkring en mio. grindehvaler i Nordatlanten. De træffes langs Grønland, især vest for  Store Hellefiskebanke. Grindehvalerne ankommer til de grønlandske farvande sidst på foråret for at jage blæksprutter. De lever i mindre flokke på 10 til 100 dyr.

Kendetegn
Grindehvalen er en 6-7 meter lang, sort hval med en grå stribe, som går fra brystet og ned langs bugen. Den kendes især på sine lange luffer og den store, brede rygfinne. Blåsten er ca. 1 m høj og langstrakt.

Føde
Grindehvalerne jager blæksprutter på dybt vand, men de jager også stimefisk og krebsdyr. De spiser omkring 50 kg i døgnet.

 Grindehval - Globicephala maelaena - Long-finned Pilot Whale; Long-fin Pilot Whale; Pothead; Blackfish
Fakta
  • Levested: Hav
  • Længde: Op til 7 m
  • Vægt hun: Op til 1.300 kg
  • Vægt han: Op til 2.300 kg
  • Dykkedybde: Ned 600 meter
  • Neddykningstid: Op 10 minutter
  • Kuldstørrelse: 1 
  • Antal kuld: 1 hver femte-sjette år
  • Drægtighed: 15 måneder
Vidste du det?
Grindehvaler bliver normalt mellem 30 og 50 år gamle. Den ældste kendte grindehval, var 57 år.
Der fanges omkring 150 grindehvaler om året i Grønland. Grindehvalen anses ikke for en truet art, og der er ingen regulering af fangsten.